Η Έκφραση

Τέχνη είναι η φιλοσοφική απεικόνιση της ύπαρξης
                                                                    Μίμης

TRIVOTSALΦιλοσοφία είναι η προσωπική προσπάθεια ενοποιήσεως των γνώσεων, και διαμορφώσεως της προσωπικότητας, έστω και αν η ύπαρξη πολλών και διαφορετικών φιλοσοφικών συστημάτων με διαφορετικές προϋποθέσεις και αντικρουόμενες απόψεις, λειτουργεί ως άσκηση του πνεύματος σε μια προσπάθεια εμβάθυνσης εννοιών και φιλοσοφικών στοχασμών.
Οι φιλοσοφικές αξίες είναι τα κριτήρια που κρίνονται οι πράξεις μας. Διακρίνονται σε ηθικές, θρησκευτικές, καλλιτεχνικές, οικονομικές, δυνάμεως, γνωστικές. Εξαρτώνται όμως, από τον κάθε άνθρωπο, και από το πώς αυτός τις ιεραρχεί.
SAILING IN THE DREAM 03Οι καλλιτεχνικές αξίες, έχουν ως αντικείμενό τους το (ωραίο). Ένα ωραίο θέμα, των καθημερινών μας εικόνων, πιθανόν να είναι αδιάφορο όταν χρησιμοποιήται στην τέχνη, ενώ αντιθέτως, ένα θέμα με άσχημη εικόνα, έχει περισσότερες δυνατότητες να διεγείρει τον ψυχισμό του θεατή και τελικά να είναι ωραίο όταν γίνεται αντικείμενο τέχνης. Σκοπός της τέχνης είναι να εκφράσει την ζωή, γι’ αυτό ασχολείται με την έκφραση της ψυχής μας. Ο καλλιτέχνης είναι συναίσθημα, θέλει όμως και το λόγο για να δαμάσει το συναίσθημα.
Η ηθική συνείδηση, είναι η ικανότητα του ανθρώπου να αξιολογεί τις πράξεις του.
Η ψυχολογική συνείδηση έχει να κάνει με το πώς ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον εξωτερικό κόσμο.
Η λογική συνείδηση, είναι η ικανότητα του ανθρώπου να δημιουργεί έννοιες, από παραστάσεις και παρατηρήσεις να βγάζει κρίσεις και να τις συνδυάζει.
Το κέρδος των φιλοσοφικών ασκήσεων με την σπουδή της φιλοσοφίας ή με τον διάλογο, είναι η αυτοσυνείδηση. Η ικανότητα του πνεύματος να προσδιορίζει τις εσωτερικές του αρχές.
Η φιλοσοφία (σ.σ. και η τέχνη) δεν προτείνει λύσεις, διότι οι λύσεις δεν μαθαίνονται, προκύπτουν από την τριβή της συνειδήσεως με τα προβλήματα, τόσο από την πολυμάθεια όσο και από την ειδική μάθηση.

Οι Εκφράσεις της Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας :
Γράφουν οι Μίμης & Νένα...

Camera ObscuraΣκοτεινός Θάλαμος (Camera Obscura)
350 π.χ. - 1.839 μ.χ.

PhysionotraceΦυσιογνωμοχαράκτης (Physionotrace)
Chronophotography
Pictorialism
Naturalistic
Impresionism
Cubism
Fotodinamismo
Dada
ό (Surrealism)
Bauhaus
έ ό - New Objectivity
ό ό - Subjective photography
Φωτογραφικός Υποκειμενισμός
(Subjective photography)
Στην ενότητα‘Η Έκφραση’ αναφερόμαστε σε σκέψεις και ιδέες που επηρέασαν το φωτογραφικό μέσο και την έκφραση της φωτογραφίας. Οι αναφορές δεν σηματοδοτούν οπωσδήποτε παραδείγματα προς αντιγραφή.
Δεν αντιγράφουμε παρά μόνο ως άσκηση.
Συμβουλευόμαστε την εμπειρία του χρόνου.

Φωτογραφία είναι το μάτι του φωτογράφου, η ενστικτώδης σύλληψη του χρόνου. Το ένστικτο μιας στιγμής, όπου η φωτογραφία εγκλωβίζει το αντικείμενο, για να μεταφέρει στον θεατή το υποκείμενο, μια νέα πραγματικότητα.
Ο φωτογράφος βυθίζεται στην νέα πραγματικότητα για να συναντήσει το φανταστικό (εικαστικό).
Φιλοσοφικές απόψεις και ατέλειωτες συζητήσεις. Απόψεις και εκφράσεις, μέσα από την πνευματική ενέργεια των δημιουργών, τις γνώσεις τους, που απέκτησαν από την συνεχή άσκηση και παιδεία, από την συσσωρευμένη, μέσα τους, ιστορική και κοινωνική συνείδηση.
Η τέχνη της φωτογραφίας υπακούει σε περιορισμούς, προσπαθεί, πειραματίζεται, κάνει λάθος, επιμένει, αξιοποιώντας το φως, αναλογικά ή ψηφιακά. Η Θεωρία δεν προηγείται της πρακτικής... η θεωρία δημιουργείται από την πρακτική.
Δημιουργικότητα στη φωτογραφία είναι η εκγύμναση και όξυνση του οπτικού μας αισθητηρίου, η διαρκής καλλιέργεια και ευαισθητοποίηση της ματιάς μας.
Η φωτογραφία δεν είναι κάτι το δεδομένο. Είναι συνεχής διαπραγμάτευση ανάμεσα στον φωτογράφο και το μέσο του, ανάμεσα στο εφικτό και το ανέφικτο.

Φωτογραφία είναι η γυμνή ψυχή με την ειλικρίνεια της αυθόρμητης σκέψης.

Ο φωτογράφος γίνεται καλλιτέχνης όταν απαλλάσσεται από τις έτοιμες ιδέες και επεξεργάζεται την δική του, δομημένη άποψη για τις εικόνες. Ζει έναν δυσνόητο, ως επί το πλείστον, παρόν, που πολλά χρόνια αργότερα, θα εμφανίζεται ως ένα διακοσμημένο όνειρο.
Απόψεις που σήμερα είναι γενικά αποδεκτές, κάποτε ήταν εκκεντρικές.
Η φωτογραφία εξελίσσεται σε έργο τέχνης όταν το θέμα της συνυπάρχει αρμονικά με την φόρμα, με ένα στυλ, με τα χρώματα με έναν εμφανή αισθησιασμό.

Η ουσία μίας εικόνας, δεν περικλείεται από μία υπερβατική ιδέα που χαρακτηρίζει την εικόνα, αλλά ενσαρκώνεται στη σειρά των εικονικών της εκδοχών.
Η Φωτογραφία ως σύνθετη τέχνη διεγείρει, όταν αποδεσμεύεται από το θέμα. Όταν η φωτογραφική ματιά υπερίπταται των χρόνο-τοπογραφικών περιορισμών του θέματος. Υπερίπταται πέρα από συγκεκριμένες - ακριβείς συντεταγμένες.